Jól ismerjük a szimbólumot melyet ott látunk minden mosógépen, hűtőszekrényen és egyéb elektromos háztartási eszközön és tudjuk, hogy ha az energiatakarékos „A” osztályút vásároljuk meg, akkor kevesebb lesz villanyszámlánk. Ingatlan vásárlás esetén eddig többnyire csak reménykedni tudtunk, hogy a jó építészeti és épületgépészeti megoldásoknak köszönhetően a rezsiköltségek alacsonyak lesznek, persze, ha a bent lakók is odafigyeltek fogyasztásaikra. Ha odafigyeltünk és mégis több lett a számla, mint vártuk, akkor a szerencse nem nekünk kedvezett, a zsákba macskaként vásárolt ingatlanunk esetében.

Ezen problémák kiküszöbölésére és egyéb környezettudatos megfontolásból is születtek meg az épületenergetikai tanúsításra vonatkozó rendeletek (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V. 24.) TNM. rendelet), amely szerint „Energetikai minőségtanúsítvány” kiállíttatásával jellemezhetjük ingatlanunk energia fogyasztását. Ez az energiafogyasztás az ingatlan építészeti és épületgépészeti tulajdonságaitól függő energiafogyasztását, nem pedig a bent lakók közmű fogyasztását tükrözi.

2012. január 1-jétől minden új és meglévő ingatlanra kötelezően el kell készíttetni az Energetikai minőségtanúsítványát, meglévő ingatlan esetén adás-vétel vagy tartós bérbeadás esetén, de ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor is.

A rendelet hatálya nem terjed ki az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre, az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, a mezőgazdasági rendeltetésű épületre a műhely rendeltetésű épületre.

Hogy miért minket válasszon energetikai tanúsítványának elkészítéséhez:

 • Mert garantáltan alacsony ár: hasznos (fűtött) m2 alapján számolva;
 • Mert utólagos fizetéssel dolgozunk: elkészüléskor egyeztetünk a számla kiállítás módjáról (elektronikus, papír alapú), előleget csak kivételes esetben kérünk;
 • Mert a gyorsaság is lehet szempont: a felméréstől számítva normál esetben 1-3 napos tanúsítási határidő, sürgős esetben a felmérés és a tanúsítvány akár 24 órán belül is;
 • Mert rugalmasak vagyunk: a helyszíni felmérés a megrendelőhöz igazodva előre leegyeztetett időpontban történik, csak úgy mint a tanúsítvány átadása;
 • Mert egyszerű és gyors a kapcsolatfelvétel: Gyors ajánlatkérési lehetőség telefonon, e-mailen keresztül vagy csak egyszerűen a weboldalon keresztül;
 • Mert nagy rutin, megbízhatóság jellemez minket: több éves tanúsítói tapasztalat és több mint 400 db kiállított hiteles energetikai tanúsítvány;
 • Mert megfelelő és leinformálható jogosultsággal rendelkezünk: a Magyar Mérnöki Kamaránál TÉ 07-1123 számon nyilvántartott, leellenőrizhető épületenergetikai tanúsító;
 • Mert garanciát vállalunk a munkánkra: minden általunk kiállított energetikai tanúsítvány az OÉNY rendszerében hitelesített, mindegyik ügyvéd, bank és földhivatal elfogadja. A tanúsítvány 10 éves érvényességi idejére az archiválása biztosított. Ezért amennyiben idő közben megváltoznának a jogszabályi előírások, vagy az épület paramétereiben történik változtatás, esetleg elveszett és használni kellene a tanúsítványt, akkor azt minimális díjért módosítjuk, ismét kiállítjuk;
 • Mert teljes körű felmérést végzünk: az épület műszaki dokumentációjának a hiánya sem jelent semmiféle gondot, tapasztalt kollégánk a helyszíni felmérés, a rétegvastagságok és a becsült építés éve alapján meghatározza a rétegrendeket és a nyílászárók hőátbocsátási tényezőit;
 • Mert igényektől függően akár az ország egész területén rendelkezésre állunk: Területileg főként Dunaújváros és annak 50 km-es vonzáskörzetében dolgozunk, de nem családi ház vagy több tanúsítás megrendelése esetén az ország nagy részén rendelkezésre állunk – kérjen ajánlatot és rövid időn belül visszajelzünk;
 • Mert a lehető legjobb energetikai besorolást kapja: Egy jobb besorolással akár több százezer forinttal drágábban adhatja el ingatlanát. Ez mind úgy lehetséges, hogy nálunk a számítás egyes szakaszai egyszerűsített helyett részletes számítással készülnek a jogszabályi lehetőségeket maximálisan kihasználva;
 • Mert pontos tájékoztatást adunk: a tanúsítandó ingatlant érintő aktuális jogszabályi előírásokról minden esetben tájékoztatjuk és amennyiben a jogszabály szerint mégsem kell energiatanúsítvány az ingatlanról, akkor azt időben jelezzük;
 • Mert részletes javaslatot tesztünk a lehetséges korszerűsítésekre: korszerűnél gyengébb osztályzat esetén egyedi energia-megtakarításra irányuló felújítási javaslatokat adunk amivel a BB (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) vagy annál jobb kategória is elérhető.
 • Mert egyedi igényeivel is fordulhat hozzánk, mindenben segítünk.
  • Ha szeretné megtudni milyen típusú szigetelésből mennyit kellene feltenni a homlokzatra, födémre mi kiszámoljuk Önnek.
  • Ha szeretné részletesen megtudni az egyes felújítási folyamatok megtérülési idejét, becsült beruházási költségeit mi kiszámoljuk Önnek.

Mi az energetikai tanúsítvány, mire jó és miért kell?

Az Európai Unió 2002-ben direktívában írta elő az energetikai tanúsítvány bevezetését kötelezően minden tagország számára abból a célból, hogy az épületek energiafogyasztása és környezetszennyezése rövid időn belül csökkenjen. Végső cél, hogy 2021-től minden új épület közel nulla energiaigényű legyen. Az energetikai tanúsítvány („Energetikai minőségtanúsítvány”) kiállíttatásával jellemezhetjük ingatlanunk energia fogyasztását. Ez az energiafogyasztás az ingatlan építészeti és épületgépészeti tulajdonságaitól függő energiafogyasztását, nem pedig a bent lakók közmű fogyasztását tükrözi, valamint javaslatokat ad az ingatlan energetikai fejlesztésére, energia megtakarítására vonatkozóan az elérhető energetikai besorolás megjelölésével.

Milyen épületek esetében és milyen esetekben kötelező az energetikai tanúsítvány?

 • Új épület építése esetén;
 • Meglévő teljes épület vagy önálló rendeltetési egység (lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor;
 • Bérbeadása esetén;
 • Meglévő épület bővítése esetén;
 • Hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű épület esetén;

Milyen épületek esetében, milyen esetekben nem kötelező az energetikai tanúsítvány?

 • Az önálló, más épülethez nem csatlakozó 50 m2-nél kisebb hasznos (fűtött) alapterületű épületre;
 • Az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
 • A legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
 • A hitéleti célra használt épületre;
 • A nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 • Műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, ill. alakul ki;
 • A használatbavételi engedélyt megelőző tulajdon-átruházás esetén,
 • Ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt,
 • A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. tv. hatálya alá tartózó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

Kinek kell és mikorra kell elkészíttetni az energetikai tanúsítványt?

Új épületeknél illetve meglévő épület bővítése esetén az energiatanúsítványt az építtetőnek kell elkészíttetnie és a használatbavételi engedély benyújtásával egyidejűleg beadnia. A rendelet hatálya alá tartozó meglévő épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor az energetikai tanúsítvány elkészíttetése kötelező, erről a tulajdonos (eladó) gondoskodik és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja (erről az adásvételi szerződésben nyilatkozni kell: hiteles energetikai tanúsítvány “HET” azonosító).

A 2016 előtt készült energiatanúsítvány érvényessége

Az energetikai tanúsítvány a kiállítás időpontjától számított 10 évig érvényes. Azonban mivel 2016. január 1-jén megváltoztak az energetikai minőség szerinti besorolás betűjelei, megnevezései és érték határai, ezért a 2016. január 1-je előtt kiállított energiatanúsítványok a jelenlegi formában nem használhatóak fel eladáshoz vagy bérbeadáshoz változatlanul. Annak érdekében, hogy a korábbi tanúsítványok többlet díj fizetése nélkül a továbbiakban is felhasználhatóak legyenek a 2013.01.01. és 2015.12.31. között készült és az e-tanúsítás alkalmazásba feltöltött energetikai tanúsítványokhoz bárki tud díjmentesen és automatikusan új energetikai besorolást tartalmazó pótlapot készíttetni a www.entan.e-epites.hu/?potlap oldalon. A pótlap kizárólag az eredeti energetikai tanúsítvány összesítő lappal és a hozzá tartozó alátámasztó munkarésszel együtt érvényes! Ez azonban legfeljebb csak “CC” besorolást tud adni, ezért ha ennél jobb osztályzatot szeretne, akkor újra el kell végezni a tanúsítást. Ebben az esetben viszont vizsgálni kell még a fajlagos hőveszteség-tényezőre és a megújuló energia részarányára vonatkozó követelménynek való megfelelést is. Utóbbi esetben ez azt jelenti, hogy az épület energiaigényét legalább 25%-os mennyiségben megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ezeken felül “AA” vagy annál jobb besorolás eléréséhez még további feltételeknek kell eleget tenni a gépészet szabályozhatóságát és mérését illetően. A 2013.01.01. előtt kiállított tanúsítványok esetében azonban pótlap készítésére nincs mód, új tanúsítványt kell készíttetni.

Mik a jelenlegi követelmények és mikortól szigorodnak?

2018. január 1-jétől minden új épületet – amennyiben az 2020. december 31.-ig megépül – már a szigorúbb költség-optimalizált követelményszinten kell kialakítani és a szabályozás felújítás esetén is kötelező lett. Következő lépcsőben 2019-től minden új középületet, 2021-től pedig minden új épületet közel nulla energiaszinten kell majd megvalósítani, és ezeknél az épületeknél a felhasznált energia 25 százalékát megújuló energiából kell fedezni. 2016. január 1.-től bevezetésre kerültek a közel nulla energia igényű épületekre vonatkozó követelmények és az új két betűből álló osztályzatok. Az új besorolási rendszer számos műszaki kérdésben eltér a korábbitól, ezért az új besorolás a korábbival nem összehasonlítható! A BB és az annál jobb besorolású épületek elégítik ki a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményt. A változásnak köszönhetően az új besorolási rendszer megszünteti az épületek méret szerinti megkülönböztetését és tájékoztatást ad arról, hogy a tanúsított épület a jövőben is korszerűnek fog-e minősülni. A piaci átláthatóság érdekében – a korábbi rendszerrel ellentétben – a családi házak és a társasházi lakások azonos értékrend szerint kerülnek összehasonlításra.

Korszerűsítésen, felújításon, bővítésen gondolkozik?

Az energiamegtakarítást célzó korszerűsítés költséges vállalkozás, ilyenkor mindig célszerű egyeztetni energetikussal a meglévő állapotról és, hogy mik lennének a lehetséges korszerűsítések. Mi kiszámoljuk a rétegrendek ismeretében, hogy Ön hol tud spórolni és, hogy adott esetben mivel vagy mennyi szigetelést kellene az adott szerkezetre feltenni, hogy az a követelményeknek megfeleljen. Meglévő épület bővítése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén az újonnan készített határoló szerkezeteknek meg kell felelniük a költségoptimalizált követelményeknek (pl. nyílászáró cserénél már csak a 3 rétegű üvegezéssel ellátott felel meg a követelményeknek), továbbá ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épületnek teljesítenie kell a szigorúbb előírásokat. Amennyiben érdekelnék a pályázati lehetőségek úgy tekintse meg az Energetikai pályázat oldalunkat, mind magánszemélyeknek, mind vállalkozásoknak, cégeknek vannak elérhető pályázatok.

 

Vonatkozó jogszabályok:

Az oldal további használatához el kell fogadnia a sütiket. További információ

A webhely sütik beállításait állítsa "sütik engedélyezése" beállításra a lehető legjobb böngészési élmény biztosítása érdekében. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt a sütik beállításainak megváltoztatása nélkül, vagy az alábbi "Elfogad" gombra kattint, akkor egyetért azzal.

Bezárás